Nymåne i Fisken

Det er Nymåne i Fisken i dag, den 13. marts kl. 11:21, hvor den sætter tonen for den næste måned.

Fiskens kvaliteter bliver understreget i de her uger, da både Solen, Venus og Neptun rejser sammen i Fiskens stjernetegn.

Og her i Fisken er der meget fokus på kærlighed, lys og skønhed – det afslappende, det drømmende, det meditative og det idealistiske, det spirituelle og sensitive. Det er meget smukt – det er musikeren, danseren og poeten.
Fisken er det sidste tegn i rækken af stjernetegn i zodiakken, og ved nymåne handler det altid om en afslutning og en ny begyndelse.
Og her i Fisken er det en sensitiv begyndelse, ligesom en lille spire der åbner sig – sårbar og sensitiv.

MÅNEN vandrer rundt i dyrekredsen hver måned, og besøger alle stjernetegnene og kommen i samspil med alle planeterne
Lidt ligesom en mor der er rundt og se til alle ’børnene’ inden sengetid.
Ved nymåne står MÅNEN og SOLEN i konjunktion – i en tæt omfavnelse.
Symbolsk er de MOR og FAR i horoskopet. Og det er altid givende at iagttage Månen i horoskopet.
For MÅNEN er ligesom en MOR der går en tur rundt gennem hele zodiakken, og kigger ind i alle ’børnenes’ værelser, for at se og høre om alt er okay.
Hvordan har Mars det? Og Merkur? som altid har en masse at fortælle. Chiron er måske lidt sårbar for tiden og Saturn måske lidt nedtrykt.
MÅNEN tager turen hele vejen rundt og ser til alle ’børnene’ – planeterne.
Og efter turen rundt bringer MÅNEN nyhederne hjem til sit møde med Fader SOL igen – og en Ny cyklus starter.

Fisken og Neptun hører under det 12. hus i horoskopet, og handler bl.a. om meditation og mystik, og det at have brug for at gå ind i stilhedens rum, ind i kontemplationen for at komme i kontakt med ens egen energi – ens egen sandhed.
Og her i stilhedens rum kan der dukke glemte eller fortrængte ting op fra vores tankevæld. Minder og traumer fra vores opvækst/fortiden, som måske ikke helt er blevet healet, tilgivet og sluppet!

I Fisken ligger der også noget sentimentalt, det at føle sig som ’offer’ og som martyr. Og hos Fisken kan der også indimellem opstå et behov for at ’flygte’ på den ene eller anden måde fra det liv, som kan være lidt hårdt for den sensitive Fisk.

Planeten Neptun vandrer i sit eget hjem, Fisken – og her har den været siden 2011. Neptun har med vores immunsystem at gøre.
Og siden Neptun kom ind i Fisken, har vi oplevet flere autoimmune sygdomme, som alle har udfordret vores immunsystem.
Og nu her det sidste års tid har vores immunsystem været angrebet af virusser og pandemier.

Immunsystemet handler også om vores miljø – både det ydre og det indre, hvordan har vi det med os selv, og hvad er det for et miljø vi lever i? Alt sammen noget der påvirker vort helbred og velbefindende.

På flere måder er det en lidt underlig og mærkelig tid vi oplever for tiden. Maskerne, afstanden til hinanden, grænserne og begrænsningerne, vi har levet under det sidste års tid.

Livet er som et kalejdoskop, og der er meget som er kommet op til overfladen i den her tid.
Det har været en tid, hvor vi har kigget indad og mærket på en oprigtig og ærlig måde. Vi er blevet mere fokuseret på vores energi omkring, hvad vi VIL og hvad vi IKKE VIL være med til?

Energi følger tanken, så hvad er det vi giver energi?
Vi er blevet mere opmærksomme på, hvad det er for en ulv vi fodrer – den sorte eller den hvide.
Mere bevidste om, hvad det er for tanker vi nærer og giver energi – mørket eller lyset. ❤

Godt Nytår 2021

Så kom vi ind i 2021 – året vi har set frem til, og ud af det turbulente og kontrastfyldte 2020, som blev et år hvor tingene blev helt anderledes end ventet, som det ofte sker når vi numerologisk er i ét 4’er år.
Men dette 4’er år har været meget mere ekstremt end ellers – ekstremt på rigtig mange måder, men samtidig meget indsigtsfuldt og lærerigt. Året 2020 blev en øjenåbner!

Coronaen kom, og hvad kunne ellers lukke en hel verden ned end en virus? Hvad var det vi skulle blive meget mere opmærksomme på og reflektere over?

Året 2020 har været konsekvensernes år. Saturn, Jupiter og Pluto har sammen gået i Stenbukkens tegn – virkelighedens og ansvarets tegn, og viser hen til kollektive konsekvenser.  Og de konsekvenser handler bl.a. om den måde, vi behandler dyrene og moder natur på.

Vi skal passe meget bedre på Jorden og dens livgivende ressourcer. Men det er ikke kun Jorden vi skal være mere omsorgsfulde overfor, men også vores husdyr og dyrene i det hele taget. Vi har et stort ansvar her. Hvilke forhold tilbyder vi dyrene?  Både husdyrene og dyrene i naturen?
Vi har brændt urskove ned for at give plads til befolkningen, og dermed indskrænket leveforholdene for de vilde dyr. Det har stresset dyrene.

Vi har erfaret, at Corona  virussen opstod hos dyr – at det var fra dyrene den kom.
Virus er toksiner, der frigives af dyr under stress, når deres levesteder – hvad enten de er i bur, lænker eller det er deres naturlige levesteder, som bliver taget fra dem – bliver indskrænket.

Vi har alle set frem til 2021, hvor Saturn og Jupiters indtræden i Vandbærerens tegn, måtte give os den frihed tilbage, som blev taget fra os i form af alle indskrænkningerne, karantænerne, aflysningerne, mundbind, blive hjemme o.s.v.

Men vi er ikke igennem det endnu, selvom planeterne Saturn og Jupiter slap helskindet gennem Pluto’s nåleøje i Stenbukken i slutningen af december måned, så vil første del af 2021 stadig være turbulent.
Tingene sker ikke over en nat, og heller ikke de store cyklusser som afslutter og de nye der begynder. Billedligt talt sker det som når en stor damper på havet skal vende – det tager tid at få den nye kurs.

Saturn var den gamle hersker i Vandbæreren før Uranus blev opdaget, og blev den nye hersker i tegnet.
Så der ligger en undertone og noget saturnisk over Saturn, selv i frihedens tegn Vandbæreren.
Vandbærerens er tegnet for fremtiden – den nye tidsalder, og med Saturn her ønsker den at strukturere fremtiden – ønsker at vi skal reflektere over hvilke kurs, vi vil sætte i livet. Hvad er det for et ansvar vi hver især vil tage?

Vi skal have hovedet ud af skyen og fødderne ned på jorden – det er som om at luften er gået af ballonen, og nogle af de ønsker og drømme vi har haft, ikke helt er blevet opfyldt.
Planeten Neptun er meget aktuel i år, fordi den danner spænding til måneknuderne. Så der er mange illusioner, løgne, bedrag og konspirationsteorier.

Så året handler meget om planeten Neptun, som for tiden går i Fiskens tegn. Fiskens tegn og Neptun’s skyggesider er kaos, og det at føle sig som et’ offer’ – flygte og ikke være ansvarlig for vores egne ting og sager, men i stedet pege på de andre og skyde skylden på dem.

Det er den ’offerrolle’ – ’offerbevidsthed’, det vil være sundt at komme ud af. Og vejen ud af den er, at opbygge håb og kraft – bygge vores indre styrke op, og finde vores indre fred gennem at bruge vores kreative tanker/evner og visualisere – en evne som også hører under planeten Neptun – en fremtid fyldt med lys, glæde og kærlighed.
Når vi er i indre fred med os selv – hviler i os selv, er det også det vi udstråler til omverden ❤️

Det store paradigmeskift

NU ruller 2020 ’Godstoget’ langsomt ind på stationen, med de fyldte togvogne, for at blive tømt for alt det gamle tunge ’gods’, inden det igen kører ud på en ny rejse i 2021.

Vi rejser fra én virkelighed til en ny – ind i den nye tid, som bl.a. Saturn og Jupiters indtræden i Vandbærens tegn, som sker her i slutningen af december – også viser hen til. Et stort paradigmeskift.

I det mindre perspektiv handler det om, at noget fra fortiden har vist sig meget tydeligt for os. Vores næse er ligesom blevet holdt i sporet – i skidtet, for at vi kan blive bevidste om vores gamle uhensigtsmæssige mønstre.

Vi må tømme ’vognene’ – én efter én – for alt det gamle stof, som ikke er brugbart for os mere – det der hæmmer og begrænser os i at være den vi egentlig er. Fx gamle mønstre af skyld og skam – utilstrækkelighed og tvivl på os selv, om vi er gode nok ……..?

Vi kan tænke over hvilke oplevelser og hændelser i vores liv, det vil være godt for os at få omspillet – få skabt en ny scene, hvor vi er medspiller. Hvad har vi forankret i vores bevidsthed af ting som hæmmer og blokerer os? Hvilke scener fra livet har vi brug for at omspille, så vi kan blive ’Herre i eget hus’?

I det store perspektiv handler det om, at de større cyklusser slutter. Kali Yoga perioden på 26.000 år afslutter. Og den patriarkalske periode, som vi har baseret vores samfunds normer på i tusindvis af år – en periode på 6.500 år afslutter nu. Og Jupiter/Saturn perioden på 20 år slutter, og Saturn/Pluto periode på 15 år slutter også nu …..

Det er virkelig en kraftfuld periode vi er på vejs ende til, hvor cyklus – på cyklus – på cyklus afslutter. Alt er i evig bevægelse – og det er en universal lov, at når én cyklus slutter begynder en ny.

Det som hele 2020 har bygget op til, og som nu nærmer sig sin afslutning, har været året for transformation fra dødt stof til genfødsel, hvor nutiden og fremtiden vokser ud af fortiden ❤

SATURN – Skæbne og ansvarsplaneten

Den 11. maj blev der åbnet lidt mere op for det fysiske fællesskab, og det skete samtidig med at Saturn gik i en retrograd bevægelse – baglæns. Selvfølgelig går Saturn ikke baglæns, men set fra Jorden ser det sådan ud, fordi Jorden i øjeblikket overhaler Saturn.

Og hvad betyder det? Ja, det betyder at Saturn har en mindre indflydelse for en tid. Saturn står for seriøsitet, ansvarlighed og det at opretholde indsatsen for at nå målet – og målet her må være at få styr på Covid-19. Så vi skal stadig passe på ikke helt at slippe tøjlerne.
Saturn, som har vandret i sit eget tegn Stenbukken (virkelighedens tegn) siden 21. december 2017, gik fra Stenbukken og ind i Vandbæren den 22. marts i år.

Nu er Saturn på vej tilbage, og rammer igen Stenbukkens tegn den 2. juli i år, og her vil den være indtil den 20. december i år.
Så der er noget Saturn skal tilbage og færdiggøre, og i den periode kommer Saturn igen i kontakt med planeten PLUTO – som er hersker for underverdenen – som siden februar har stået 24 grader i Stenbukken, og det gør den indtil først i juli i år.
Det betyder, at vi ikke er færdige med hovedproblemet, som i den periode kan blive genskabt.

Og derfor kan der komme en bølge nummer 2 – noget som også videnskaben har løftet sløret for.
Videnskaben, astrologer og også sundhedsministeren har sammenlignet den pandemi vi har nu, med den spanske syge der var i 1918-1920. Og den graf viste, at der kan komme en bølge nummer 2 – noget som også planetkonstellationerne indikerer til efteråret.

Så vi skal stadig være opmærksomme, forsigtige og ansvarlige – og sørge for at optimere et godt immunsystem – både fysisk, følelsesmæssigt og tankemæssigt.
Så fra den 2. juli og indtil Saturn igen går ind i Vandbæren i slutningen af december i år, vil vi ikke være færdige med det problem, som var skyld i pandemien. Eller for den sags skyld i andre problemer, som vi har på det personlige plan.

Aspektet vil særligt have en effekt på os, med personlige planeter i de sidste grader af Stenbukken, Vædderen, Krebsen og Vægten
Men vi skal selvfølgelig se på vores eget fødselshoroskop, for at se hvilke indflydelse Pluto, Saturn og også Jupiter, som også er med – har på os hver især.

Lige for tiden bliver vi næsten overvældet af al den information der er, så det er vigtigt at vi står stærkt og kraftfuldt i os selv, og ikke lader os slå ud af kurs. Have vores klare bevidsthed med, så vi kan skelne skidt fra kanel.

GODT NYT ÅR 2020

GODT NYT ÅR 2020
Et nyt årti – Et PARADIGMESKIFTE

Et paradigmeskifte, som er en grundlæggende ny måde at tænke og agere på. Og det passer perfekt med, at vi går ind i et nyt årti 2020, som numerologisk giver et 4 tal – ind i fødslen af et nyt årti, som strækker sig helt frem til 2029 (13/4) Og 4 tallene symboliserer den originale og nytænkende planet Uranus. Så den 1. januar 2020 går vi ind i fødslen af et nyt årti – en ny 10 årig cyklus.

Og vi vil i særlig grad mærke URANUS impulsen i de kommende år. Impulsen er revolutionerende, idérig, fornyende og frihedssøgende. Verden udvider sig og Uranus indflydelsen vil tage et opgør med de gamle systemer og magthavere – sprænge de fastlåste rammer.

Symbolsk vil mange af os måske have det lidt som kyllingen på billedet. Vi har prikket et hul på skallen, og vi kigger sårbare og forundret ud i det nye år – den nye verden. Nogen af os har måske mest lyst til at samle skallerne og lukke hullet – blive i det velkendte og trygge. Og andre af os har lyst til at sprænge hele skallen og springe glædesfyldt ud i det nye år.

Her ved årsskiftet er der stort fokus på STENBUKKEN – også kaldet virkelighedens tegn. Transformationsplaneten Pluto og skæbneplaneten Saturn står tæt sammen i tegnet, og har gjort det i en længere periode.

Den 12. januar kulminerer indflydelsen, idet både Merkur og Solen slutter sig til Pluto og Saturn.
En powerfuld sambestråling. Stærke kræfter på godt og mindre godt spiller sammen. Vi har hørt og set hvad der sker i flere lande, hvor magthavere på ingen måde ønsker at afgiver deres magt uden kamp. Magthaverne ønsker absolut ikke fornyelse, og derfor al den lidelse i verden.

Så det kan blive en kaotisk tid, hvor viljestyrke, ambitioner, magt(misbrug) griskhed og fanatisme i samspil viser hen til både nedbrydning og genopbygning af samfundsstrukturer.

SATURN har med realiteter, rammer og fundamentet at gøre, og på det personlige plan handler det meget om modenhed, at blive voksen og være ansvarlig. Det sker gennem at slippe det der ikke længere er ærligt og rigtigt for os. Men i stedet bygge vores nye karakter op (Stenbukken), baseret på det der er sandt og rigtigt for os – vælge, at det er hvem jeg ønsker at være.

Og vi har altid et valg – hvis vi tror vi kan leve et liv uden at vælge, så lever vi i en illusion. Vi kan fx ikke bestille en rejse, uden at træffe et valg om hvor vi vil hen. Det samme gælder i livet – hvem vil vi være – hvilken vej vil vi gå?

Nøglen til 2020 er, at vi er i stand til at definere os selv, vores værdier og hvad vi hver især helt unikt står for. Vedkende os, at vi er gode nok – vi har nok – vi er tilfredse og okay med hvad der er………

Ligesom i tidligere år, har vi skullet give slip på de ting, som har støjet i vores liv. Med de planetindflydelser vi har i år er det mere aktuelt end nogensinde

I det sidste årti – fra 2010 til 2019 har vi fået rigtig mange indsigter, oplevelser og forståelser – både om livet i os og udenfor os. Nu kræver det handling – handling til at blive vores egen ærlige og oprigtige selv – med et farvel til det, der ikke længere er en del af os.

Lykke til på rejsen i det nye årti <3
www.anneminna.dk

Det er tankevækkende

DET ER TANKEVÆKKENDE hvad nymånen (Sol/Måne) her den 28. oktober har sat i gang, ikke mindst p.g.a. den frihedselskende og revolutionære Uranus, som var en særdeles aktiv medspiller.

Uranus er idérig, nytænkende, frihedselskende, uberegnelig, uforudsigelig – tingene kan tage en helt anden drejning end man havde forventet.

Men idéerne og frøene blev allerede sået for et halvt år siden, da der var fuldmåne (Sol – Måne) i slutningen af april i år, hvor Uranus også var en aktiv medspiller.

I min ’astrologiske verden’ har parforholdet været temaet siden nymånen og er det stadig. Kriser og usikkerheden har handlet om flytning, parforhold/skilsmisse – skal, skal ikke?

Uranus er også skilsmisseplaneten – ikke nødvendigvis skilsmisse, men der skal nye boller på suppen.
Det er en meget vigtig periode i mange af vores liv lige nu – en tid med store valg – valg og beslutninger som har indflydelse for os mange år frem.

DET er ikke uden grund at parforholdet kaldes livets skole, det er her vi får de store livslæringer.
Vores partner viser os vores skyggesider – skyggesider som gør, at vi må se os selv og vores fortid i øjnene, den fortid som er en del af forholdet. Indimellem har vi allermest lyst til at give op og løbe vores vej.

Men det er godt og sundt at blive stående i den ’varme suppe’, og få konfronteret ’skyggerne’, og på den måde hjælpe hinanden ved at åbne op og få talt tingene igennem – stille os selv spørgsmålene:

’Hvad er det vi virkelig ønsker af hinanden?’- ’Hvad ønsker jeg mig i et parforhold?’- ’Hvad er det jeg har brug for?’
Ikke male tingene over, for ikke at se dem, eller lægge bandager på sårene, og lade som om alt er godt, når det ikke er det. Men være hudløs ærlige overfor hinanden.

Og ærlighed og stå ved sig selv har med skæbneplaneten Saturn at gøre, og den er også med i projektet, og det er den planet der mindst tåler uærlighed.

Tiden er inde til at ’steppe op’ og ’tappe ind i’ og kreere det liv, vi virkelig ønsker. Ikke lade os stoppe eller holde tilbage, men gøre det vi inderst inde godt kan mærke, vi har brug for at gøre, for at skabe de forandringer i vores liv, som vil afspejle hvem vi egentlig er inderst inde <3
www.anneminna.dk

Godt Nyt År 2019

Energi- og handlingens planet MARS har siden midt i november 2018 svømmet rundt i Fiskens uugrundelige vande. Her har Mars bestemt ikke følt sig hjemme – den har følt sig underspillet og diffus i sin energiudfoldelse. En følelse lidt ligesom at være i et rum vi gerne vil ud af, men vi kan ikke finde døren ……

De sidste dage i december svømmede MARS ind i Chiron = den sårede healer, og nogen af os har måske oplevet en del frygt og smerte. MARS sammen med Chiron er vanskelig, for MARS vil fremad og Chiron siger stop lige lidt, og tilskynder os til at reflektere over vores fortid.

Saturn og Solen går i Stenbuk, og i morgen den 2. januar mødes de i et favntag. Og ligesom Chiron ønsker refleksion, så ER Saturn refleksion. Sol/Saturn siger også: ’Vent lidt’, der er mere at lære her, der er mere vi ikke har set. Så bevægelsen sker i slow motion. Vi har gerne villet at der skulle ske noget, men vi har alle været fastlåst i familiens gryderet.

Men her ved nytårsskiftet sker der et skift i energierne. MARS svømmer ud af tågen og forvirringen og kommer ind i eget tegn Vædderen – her kan MARS endelig komme til på egne præmisser, være pioner, tage initiativer, være modig og handlekraftig. Solen og Saturn i Stenbuk siger, at det er tid til at blive voksen – blive moden – holde ud og stå op for os selv. Hvad vil vi byde os selv? Tage nogle valg og sætte nogle grænser – hvad er vi virkelig engageret i – hvad er vigtigst for os?

Det er virkelig en god og målbevidst tid her hvor Sol/Saturn er i favntag – en god tid til at reflektere over og bedømme de forskellige situationer. Uanset om vi føler os dømt eller vi bliver nødt til at bedømme de forskellige situationer vi oplever – om vi modtager kritik? Noget familien er virkelig god til…… Her må vi se vores frygt i øjnene – føler vi os værdige eller ikke? Hvilke fejltagelser har vi lavet i fortiden? Hvor har vi ikke slået til? Virkelig et spørgsmål om vurdering vi går igennem.

2019 bliver et spændende år, hvor vi objektivt har mulighed for at komme ind og mærke den dybere visdom inde i os. Og der kan ligge en udfordring i ikke at tage tingene for personligt og blive såret – men holde vores hjerte åbent, selvom vi bliver angrebet. Vi må dukke og beskytte os – men ikke lukke af, trække os og undgå samtaler.

Vi kan let, med Sol/Saturn i Stenbuk, føle os overbebyrdet, og ikke føle der er plads (nok) til os selv og vores familie og hjemmeliv. Vi må skabe tid og rum til os selv, og ikke bare please den og den, og gøre dem glade. Tiden er inde til at stå op for os selv – trække vejret dybt og tage livet ind. Vi må reflektere på den lange bane, og ikke kun se på det vi lige nu står og træder rundt i.
Der er en større vision med vores livsformål – det hele er et spørgsmål om perspektiv <3

Stjernetegnet LØVEN

Den 22. juli kort før midnat, kl. 23:02 vandrer SOLEN hjem i
sig eget stjernetegn LØVEN. Det er højsommer med masser af sol og bølger af varme. Og sol og varme er også en betegnelse som kan knyttes til disse skønne LØVER.

Solen er LØVEN’s eksoteriske og esoteriske hersker og personer født i LØVEN’s stjernetegn, eller personer med meget LØVE i deres horoskop – fx ascendanten og Månen er under SOLEN’s indflydelse.

LØVEN er et ildtegn, og Ild er = bevidsthed. LØVEN er en del af det faste kors – kærlighedens og lysets kors, og her er det ’Solens Hjerte’= Neptun, som vækkes til aktivitet, og lader sine livgivende energier strømme ud til mennesket.

Og helt modsat den indadvendte Krebs – tegnet som Solen nu forlader – er LØVEN udadvendt, sprudlende, spontan og åbenhjertig.

NUMEROLOGISK er det 1’eren, som er knyttet til Solen og LØVEN. D.v.s. personer født den 1., 10., 19., og 28. i en hvilken som helst måned, i et hvilken som helst år, bærer LØVEN’s karaktertræk.
1’erne og LØVEN er ledertyper, født under Solen med stor vitalitet og skaberevner, positive og optimistiske i deres livsenergi – frihedselskende og med et massivt vinderinstinkt.

LØVEN har udpræget lederevner og de er rigtig gode pædagoger. For de ved godt, at det de selv har allermest brug for er accept og anerkendelse. Og det er så dét de giver videre, og det får alle mennesker til at blomstre.

LØVER elsker at sole sig i noget de har skabt. Det kan være et firma, et kunstværk, eller deres børn. For det at få et barn er det mest kreative, der findes. ’SE lille August har mine ører’, siger den stolte LØVE og spejler sig i sit skaberværk.

Af alle stjernetegn er LØVEN det tegn, som har allermest brug for succes, og brug for at være i centrum. Solen er centrum i vores univers, og sådan har LØVE mennesker det også – de vil gerne være i centrum og blive beundret. Det er en drivkraft alle LØVER har tilfælles.

Og hvis LØVEN ikke er i centrum, skal den nok sørge for at komme det. Det er ikke uden grund at det hedder strandløver – selskabsløver o.s.v., for på en eller anden måde, skal de nok få alles opmærksomhed. LØVEN er storforbrugere af opmærksomhed – de elsker at blive lagt mærke til.

Når LØVEN gør sin entre, er det som selve Solen, der kommer ind i rummet. LØVEN er meget optaget af sig selv.
’Kan alle se mig – kan alle høre mig’, tænker LØVEN, mens den bevæger sig scenevant rundt. Hvordan virker jeg – hvad synes de om mig? Det er personlighedens totale udfoldelse. Her har vi de bedste vindere og de dårligste tabere – LØVER er ikke gode i modvind.

Men samtidig er det også det tegn i dyrekredsen, som er allermest sårbar – sårbar overfor kritik – eller ikke at blive set/lagt mærke til – uha-uha.
Ros og anerkendelse er for LØVEN som nektar er for bien – LØVEN elsker ros, ros, ros – og anerkendelse.

Hvis der er noget en ’Løvemand’ hader, så er det at få lagt et viskestykke over skulderen. Det er under LØVEN’s værdighed. ’MIG, skal jeg vaske op’? Det har man da folk til’. Man er vel lidt royal, når man er født i det kongelige LØVEN’S tegn.

LØVEN er chefen med selvtillid, varme og generøsitet, … så længe den får sin vilje. Men nu er det ikke alle LØVER, der udstråler selvtillid. Verden er fyldt med LØVER der er selvudslettende, og som gør det, de bliver bedt om. Men det er afgjort LØVER, der går imod deres inderste natur.

Der er LØVER med alt for stort et ego – og LØVER med alt for lille et ego – og begge dele indikerer at de er ude af balance. LØVEN skal ind og konfrontere det lille ego (sjælen) med det store ego (personligheden).

LØVEN’s indre opgave er at blive konfronteret med sig selv. Det sker ved at LØVEN går ned i de dybere lag (Skorpionens kværn) for det kunne jo være, at der var en lille ting der skulle rettes – bare lidt, selvfølgelig …

I dette indre arbejde er det at krisen kan gøre sit indtog. For måske viser det sig, at der er noget meget grundlæggende, der skal ændres – nogle erkendelser der skal gøres. Og igennem disse erkendelser sker transformationen.

Herefter begynder LØVEN at blive styret indefra – i stedet for udefra. Og det er den store forvandling der sker i LØVEN.
Den esoteriske sætning hedder: Jeg er det, det er jeg. Og ’det’ står for LØVEN’s højere identitet og bevidsthed.

Efter det skift stråler LØVEN’s indre Sol igennem NEPTUN, som nu ikke længere er skjult af personlighedens Sol, og hele den selvcentrerende energi forsvinder.

Og LØVEN er blevet alt det positive, som der altid står skrevet om LØVEN –
ET fantastisk kærligt, generøst og favnende væsen

Fuldmåne i Krebs-Stenbuk 28. juni 2018

Fuldmånen i Krebs-Stenbuk i går morges d. 28. juni kl. 06:54 var en særlig dybderensende fuldmåne, som jeg selv lige går og sunder mig lidt over. For selvom jeg synes, jeg passer, plejer og luger i min indre urtehave, så dukkede der alligevel noget mismod op.

For Månen i Stenbuk havde selskab af Saturn – ’Karmas herre’ – og alene det møde kan gøre én lidt tung og depressiv, og få skyggesiderne til at stikke deres mindre kønne fjæs frem.

Saturn tilbyder altid udvikling og læring. Og når den berører Månen, kommer vi i kontakt med vores følelser, og vi ser, hvilke rammer vi sidder i og hvilke kvaliteter, vores følelser har – og ikke mindst – hvor vi sidder fastlåst.

Temaet i en Måne-Saturn forbindelse handler om følelser og ansvar – om barnet og forældre i én. Og det der ofte sker, er at den kritiske forældre i én tager overhånd, og er negativ og afvisende overfor barnet i os.

Læringen med Måne-Saturn forbindelsen er, at vi skal tage ansvar for vores følelser = barnet i os, og blive den kærlige forælder for os selv, ved at tage vores indre barn til hjertet – frem for at være en kritisk, afvisende og kølig autoritet.

Saturn-Måne forbindelser er et navlestrengs-aspekt – en forældre/barn sag, hvor vi skal lære, at være den kærlige forældre overfor os selv, som vi måske aldrig fik vores forældre eller andre autoriteter til at være?
For det er svært at overbevise andre om, at vi er værd at tage til hjertet, så længe vi ikke selv, vil have med os at gøre.

At få klippet navlestrengen til gamle uhensigtsmæssige overbevisninger – som ofte ligger tilbage fra barndommen, er en god og healende proces – en smuk opgave, som kan gøre os uafhængig af andre, så vi virkelig kan være tæt på vores relationer, og opleve den dybe intimitet, som Månen symboliserer.

Saturn er ansvar – Månen er følelser, og det er meget lettere at tage ansvar for andre, og på den måde slippe for at tage ansvar for os selv. Det er meget nemmere at hjælpe andre og være sød og flink, end det er at være vores egen følelser og indeklemte længsler bekendt.

Solen vandrer i Krebsen, så Krebsens tema er i fokus. Og den esoteriske sætning til Krebsen hedder: ’Jeg bygger et oplyst hus og bor i det’. Det handler om, at gennem renselse af de astrale lag, som er fyldt med fortidens følelsesmæssige mønstre – kommer der lys ind i Krebsens aura.

Og det lys gør, at Krebsens aura helt automatisk bliver helbredende og harmoniserende.

Ønsker Jer en rigtig dejlig sommer

Skorpionen

DEN 23. oktober kl. 07:28 vandrer Solen ind i SKORPIONEN’s stjernetegn. Det er tid for at være mere introvert, eftertænksom, dyb og meditativ.
Det er blevet efterår – mørkt, koldt og blæsende, men SKORPIONEN står fast, selvom blæsten suser om ørene på den.

SKORPIONEN er et vandtegn, fast vand = is, og ingen kan som Skorpionen tage ’ismasken’ på, når den har brug for det.

SKORPIONEN er krigeren, og det er viljesplaneten PLUTO som er Skorpionens eksoteriske hersker. Personer der er født i Skorpionens tegn, eller personer med meget Skorpion i deres horoskop, er underlagt planeten Pluto.

NUMEROLOGISK er det 8’eren, som er knyttet til Pluto og Skorpionen. D.v.s. personer født den 8., 17., og 26. i en hvilket som helst måned, i et hvilken som helst år, bærer Skorpionens karaktertræk. Skorpioner og 8’ere er meget mistænksomme, og derfor holder de sig i lang tid i defensiven – de er lidt på vagt, og har brug for lige at føle sig ind på andre menneskers hensigter og motiver – om de vil dem det godt eller skidt.

Af alle stjernetegn er Skorpionen de mest mistænksomme – de ser fjender over alt. De tror der venter et bagholdsangreb, hver gang de skal ned til bageren efter morgenbrød. Og det er al den angst og sårbarhed, som ville have godt af at komme ud som følelser. MEN det gør de ikke – for Skorpionen kontrollere det hele – og især følelserne.

Måske fordi Skorpionen er det af vandtegnene, der er mindst villig til at indrømme sin følsomhed, er Skorpionen det mest sårbare af dem alle. Og den bruger så meget energi på at skjule sig bag et panser af mystik, styrke og mod. Samtidig håber og venter den faktisk på, at nogen vil komme og finde det lille ’sårede’ barn, som ofte gemmer sig bag skjoldet.

’ALT eller intet’ synes at være Skorpionens motto – Skorpionen er det mest konsekvente af de 12 stjernetegn. Og Skorpionens essens handler meget om: ’Had/kærlighed – enten/eller – sort/hvidt’. Der findes ikke mellemnuancer i dens verden – ingen plads til gråtoner på farvepaletten.
Det gør tingene noget komplicerede for Skorpionen selv – men i endnu højere grad for dens omgivelser…… !
Og det gør, at Skorpionen ofte ender i forhold, hvor jalousi og magtkampe bliver et tema.

Med en god portion stædig udholdenhed, bevæger Skorpionen sig ud i livet – passioneret og fanatisk med et eller andet.

Skorpionens følelsesmæssige intensitet og sårbarhed er både dens svaghed og styrke.
Det er ikke uden grund at Skorpionen bliver kaldt ’Den følsomme motorsav’.
Den har let ved at få sin vrede og aggressioner ud, og et hvert forsvar bliver til et angreb.

Skorpionen kan være vanskelig at komme ind på livet af, fordi den som udgangspunkt betragter nye mennesker som potentielle fjender, der skal iagttages – og i første omgang holdes på afstand.

Spørger du til en Skorpion: ’Hvordan går det?’ – har den straks de mistænksomme parader oppe: ’Hvad mener du med det – hvorfor spørger du om det’? Den er altid bevæbnet til tænderne. For hvem kunne lige komme og stikke en kniv i ryggen af den ?
Skorpionens stærke instinkt for at overleve kommer fra en dybtfølt frygt. Skorpionen føler, at hvis den ikke er ’bevæbnet’, vil den blive destrueret.

Skorpionen er en kriger, men ofte på en manipulerende og svær gennemskuelig facon – den arbejder i det skjulte, bag kulissen – og angriber når man mindst venter det. Den kan være ret kritisk og sarkastisk.
Det er ikke rart at have Skorpionen som fjende, så får vi at føle, hvad krig vil sige – uha.
Til gengæld – har du Skorpionen som ven, vil du opleve en grad af loyalitet, som du ikke troede mulig. For Skorpionen er vedholdende og stædig i både krig og kærlighed.

Skorpionen og planeterne i tegnet rummer en svær prøve – det er den stenede vej, smertens vej. Det der skal ske i Skorpionen, det er ’den store egoknusning’ – personligheden, kroppen, tanker og følelser skal renses. Vi bliver konfronteret med situationer og oplevelser fra tidligere inkarnationer, hvor vi ikke har handlet positivt og kærligt.

Og i lang tid slås Skorpionen med sig selv – med alle de negative sider som er inde i en selv. Sider vi godt er klar over er der – men sider vi ikke bryder os om, at andre skal kende til ….!
Og kodeordet for Skorpionen er: ’Man vinder ved at opgive kampen – og sejrer ved at knæle.’

Når Skorpionen bliver bevidst om, at livet ikke handler om at have magt over andre – men om at have magt over sig selv, så begynder den at gå den indre vej – lysets vej – sjælens vej.
Så begynder den esoteriske hersker MARS at virke – ikke samme Mars som hersker eksoterisk i Vædderen. Når Mars begynder at virke her på Skorpionens indre vej, så er MARS en ren energiplanet.

Skorpionen er blevet bevidst om, at den ikke længere skal slås med sig selv. Men derimod bede om hjælp i processen.
Tage lampen – lyset med ned i underbevidstheden, og lyse ud i alle krogene – finde de negative sider, og én af gangen bringe dem op i lyset, for at de kan blive forvandlet og transformeret.
Gennem den transformation bliver der åbnet op for Skorpionens åndelige energier og spirituelle kraft.

Så er SKORPIONEN’s symbol forvandlet til en ØRN, som er den fugl, som ved sin egen iboende kraft er i stand til at løfte sig højest op i luften. Den store transformation er sket.

Skorpionen har fundet den indre styring og blevet et eksempel til efterfølgelse – et LYS der lyser på andre